Startside

Nyheter

Galleri

Gård

Storfe

Dyr

Linker

Kontakt

Gjestebok

 

 

Gård


Gården ligger ved "lang ås" og derfor navnet Langås.


Huset er bygd 1933 og sist oppusset i 70-tallene og har blitt pusset opp igjen fra mai 2007 til april 2008.


Skog og utmark: 1158 dekar              

Eid jord: 127 dekar                              

Leid jord: 77 dekar                                

Melkekvote 21.9.2008: 133 000 l    


Dekar er en enhet for måling av areal. En dekar (fra deka, som er 10, og ar) er lik 10 ar, som er lik 1000 kvadratmeter. Symbolet for dekar er daa. Dekar er ikke en SI-enhet.                                       

I dagligtale blir ofte betegnelsen mål benyttet synonymt med dekar. Dette er strengt tatt ikke korrekt, ett mål er en gammel norsk enhet for 1/4 tønne land = 10 000 kvadratfot hvilket igjen er tilnærmet lik 984 kvadratmeter.                                                                                                                Dekar, sammen med hektar, brukes særlig til å angi tomtestørrelser.

1 dekar = 1000 m²
1 dekar = 10 ar
10 dekar = 1 hektar
1000 dekar = 1 kvadratkilometer


Kjøkken


15.7.2008

27.4.2008

23.3.2008

11.2.2008

30.1.2008

23.12.2007

2.11.2007

30.9.2007

30.9.2007

25.7.2007

26.4.2007

 

Copyright© Langås Gård 2007-2008-2009